සිංහල බෞද්ධයන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨතම චෛත්‍යය වශයෙන් සැලකෙන රුවන්වැලි මහාසෑය පිළිබඳව මහාවංසයේ සඳහන්ව ඇත්තේ “මහාථූප” යනුවෙනි. මහාථූපය තැනවීමේ ප්‍රවෘත්තිය මහාවංසයේද, ථූපවංසයේද සවිස්තරාත්මකව දක්වා තිබේ. ස්තූපය තැනවීම ආරම්භ කර මේ අවස්ථාව අනුරාධපුරයේ සිදු වූ ඉතාමත්ම අලංකාර උත්සවයක් ලෙස පැවැත් වූ ආකාරය පූර්වෝක්ත වංස කතාවන්හි විස්තර වේ.

අනුරාධපුර විශ්‍රාම ශාලා පහසුකම්

1. 
රත්නමාලී විශ්‍රාම ශාලාව - අනුරාධපුරය 
NO 90, JAYANTHI MAWATHA, ANURADHAPURA
TEL 025 2222117
PRICE LIST

2.
Dutugemunu Pilgrims Rest 
203,1/10, Olcut MawathaColombo 10. 

Tel. 0112324828 

3.
ශ්‍රී සාරානන්ද මහා පිරිවෙන සහ 
ශ්‍රී ගුණරත්න විශ්‍රාම ශාලාව 

ඉසුරැමුණිය පාර, අනුරාධපුරය
(හිරැ සඳු සෑය අසල)
Tel. 025 2222631, 025 2222424 

4.
සිරිසඟබෝ භාවනා මධ්‍යස්ථානය 
සහ අසූමහා ශ්‍රාවක සම්බුද්ධ විහාරය
විශ්‍රාම ශාලාව 

ඉසුරැමුණිය පාර, අනුරාධපුරය
(හිරැ සඳු සෑය අසල)
Tel. 025 4580305 

5. මහා විහාර විශ්‍රාම ශාලාව 


free counters